1.) Bevezetés

Jelen dokumentum tartalmazza az eCommerce Revolution Bt. (székhely: 5000 Szolnok, Szivárvány utca 24., adószám: 26274472-1-16) mint szolgáltató (a továbbiakban: Szolgáltató) által üzemeltetett weboldal (mely a smartupsell.hu oldalon és annak aloldalain, így ezen oldalon is megtalálható) használatára vonatkozó általános szerződési feltételeket.

Kérjük, figyelmesen olvassa el az alábbi szerződés minden pontját, mivel rendelésének leadása előtt Ön úgy nyilatkozik, hogy megismerte jelen ÁSZF tartalmát és elfogadja azt.

Amennyiben jelen szerződés tartalmát nem tekinti kötelező érvényűnek, úgy kérjük, ne vegye igénybe az oldal szolgáltatásait.

Jelen szerződés elektronikus formában kerül megkötésre, nem iktatjuk azt, nem minősül írásba foglalt szerződésnek. A szerződés nyelve a magyar. Szolgáltató a SzEK.org magatartási kódex rendelkezéseinek nem veti alá magát.

 

Szolgáltató adatai:

 • Név: eCommerce Revolution Bt.
 • Székhely: 5000 Szolnok, Szivárvány utca 24.
 • Adószám: 26274472-1-16
 • Kapcsolattartási adatok:

Tárhely-szolgáltató adatai:

 • Név: A2 Hosting, Inc.
 • Székhely: 2000 Hogback Rd #6, Ann Arbor, MI 48105, Egyesült Államok
 • Tárhely lokáció: amsterdami adatközpont, Hollandia
 • Elérhetőség:

2.) ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekre és a szerződés értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szól 2013. évi V. törvény (Ptk.), az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (Ektv.) és a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet rendelkezéseire.

Jelen ÁSZF 2018. március 28. napjától visszavonásig, ill. módosításig érvényes. Amennyiben módosítjuk ÁSZF-ünket, úgy azt minden esetben figyelemfelhívással együtt közzé tesszük a weboldalunk felületén.

A smartupsell.hu oldalon található tartalmak szerzői jogi műnek minősülnek, annak bármilyen formában történő felhasználása, feldolgozása, értékesítése, terjesztése írásbeli engedélyköteles.

3.) JOGI NYILATKOZAT

Azzal, hogy látogatod az eCommerce Revolution Bt. által üzemeltetett smartupsell.hu domain néven és ennek aldomainjein elérhető weboldalakat, így jelen weboldalt, elfogadod az alábbi feltételeket, még abban az esetben is, ha nem vagy vásárlója az  eCommerce Revolution Bt-nek.

A WEBOLDALLAL KAPCSOLATOS SZELLEMI TULAJDONJOG

A smartupsell.hu domain néven és ennek aldomainjein szereplő minden szöveges és képi információt szerzői jog véd.

Jelen weboldalon található teljes tartalom minden része, minden eleme, szöveges, képi és egyéb tartalmai, valamint a tartalmak rendszerezésével és kiválasztásával kapcsolatos minden képi és technikai megoldás, grafika, védjegy, logó, adatbázis és bármilyen más rész az eCommerce Revolution Bt. szellemi tulajdonát képezik.

A smartupsell.hu domain néven és ennek aldomainjein elérhető weboldalak, így jelen weboldal bármely részének, bármilyen módszerrel, bármilyen technikával történő másolásával, terjesztésével és felhasználásával kapcsolatos minden jogot fenntartunk.

Minden jog fenntartva © Copyright az eCommerce Revolution Bt., 2018

4.) Adatkezelési szabályok

Adatkezelési tájékoztatónk ide kattintva tekinthető meg teljes egészében.

Adatvédelmi nyilvántartási számunk: folyamatban…
Tájékoztatjuk, hogy az Ektv. 13/A. §. rendelkezéseinek megfelelően a szerződés létrehozása, a díjak számlázása és a szolgáltatás nyújtása körében jogosultak vagyunk a szolgáltatás igénybevételéhez technikailag elengedhetetlenül szükséges természetes személyazonosító adatait (pl. az Ön nevét), lakcímét és egyéb személyes adatait (pl. e-mail címét, számlázási címét) kezelni. A fenti adatokat töröljük, amennyiben a szerződés nem jön létre, vagy megszűnik.

5.) A MEGVÁSÁROLHATÓ SZOLGÁLTATÁSOK KÖRE

Az eCommerce Revolution Bt. által készített szoftverek, könyvek, online anyagok, melynek árát a https://smartupsell.hu oldalon, vagy azok aloldalain, az egyes termékek leírásainál tesszük közzé, és amely változhat kedvezményes időszaktól függően. Annak ára lefelé és felfelé is változhat az aktuális árhoz képest.
Fenti szolgáltatások, termékek online, illetve ritka esetben személyesen vásárolhatók meg (utóbbit minden esetben külön közzétesszük).

6.) ÁRAK

• A weboldalon feltüntetett árak nettó árak, az (alanyi adómentes) 0%-os kulcsú ÁFÁ-t tartalmazzák.
• Amennyiben a weboldalon hiba vagy hiányosság lép fel a termékeknél vagy az áraknál, fenntartjuk a jogot a korrekcióra. Ilyen esetben a hiba felismerése, illetve módosítása után azonnal tájékoztatjuk a vevőt az új adatokról. A vevő ezt követően még egyszer megerősítheti a megrendelést, vagy lehetőség van arra, hogy bármely fél elálljon a szerződéstől.
• Amennyiben bármelyik szolgáltatásunkra, vagy előfizetéscsomagunkra vonatkozóan akciós vagy kedvezményes vásárlási lehetőséget hirdetünk meg, úgy az akció feltételeit és határidejét minden estben külön jelezzük a vásárlás előtt.

7.) RENDELÉS MENETE

Ön a smartupsell.hu oldalon található űrlap kitöltésével, majd a „Megrendelem” / „Jelentkezem” / „Megvásárolom” / „Kérem” gombra történő kattintással tudja a termékeinket, szolgáltatásainkat megvásárolni.

8.) FIZETÉSI MÓDOK

 • Átutalás: a vásárló bankjától függő díjszabás.
 • Online bankkártyás fizetés az OTP Simple Pay-en keresztül – Ingyenes (mobilon is működik!) / HAMAROSAN ELÉRHETŐ… /

Amennyiben a banki utalás fizetési módot választja, úgy az adatlap kitöltése és a megrendelés elküldése után Ön egy megerősítő e-mailt fog kapni, melyben elküldjük Önnek az átutaláshoz szükséges adatokat.

 • A kedvezményezett: eCommerce Revolution Bt.
 • Számlaszám:  11745004-24509723 (OTP Bank Nyrt.)

Kérjük, hogy a megjegyzés rovatban tüntesse fel azt az információt, amit a visszaigazoló emailben kérünk Öntől. A számlát az utalás beérkezését követő 3 napon belül állítjuk ki és küldjük el elektronikus módon a rendeléskor megadott e-mail címre (mivel ez automatikusan történik az űrlapon megadott adatok alapján, így legtöbb esetben ez automatikus). 
Amennyiben Ön a vásárlásnál a „Megrendelem” / „Jelentkezem” / „Megvásárolom” / „Kérem” gombra kattint, úgy Ön tudomásul veszi, hogy rendelésének elküldése fizetési kötelezettséget keletkeztet az Ön számára.
Rendelésének elküldésével Ön kijelenti, hogy Szolgáltató a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés teljesítését már a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 20. § (2) pontjában foglalt határidő lejárta előtt kezdje meg.
Megrendelésének megérkezését követően Szolgáltató haladéktalanul, de legkésőbb 48 órán belül visszaigazolást küld Önnek megrendeléséről, elektronikus formában, a rendeléskor Ön által megadott e-mail címre. Amennyiben ez a visszaigazolás 48 órán belül nem érkezik meg Önhöz, úgy Ön mentesül az ajánlati kötöttség és szerződéses kötelezettségei alól.

9.) A MEGRENDELÉSEK FELDOLGOZÁSA, TELJESÍTÉSE

Megrendelését munkatársaink a lehető legrövidebb időn belül, de legkésőbb 24 órán belül feldolgozzák és visszaigazolják Ön felé.

10.) ELÁLLÁS, FELMONDÁS

Elállási/Felmondási jog
Ön 3 napon belül jogosult indokolás nélkül elállni e szerződéstől. Hasonlóképpen, ha a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetén a szerződés teljesítése megkezdődött, Ön jogosult 3 napon belül indokolás nélkül felmondani a szerződést.
Az elállási/felmondási határidő a szerződés megkötésének napjától számított 3 nap elteltével jár le.
Ön határidőben gyakorolja elállási/felmondási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási/felmondási nyilatkozatát.Az elállás/felmondás joghatásai
Ha Ön eláll ettől a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb az Ön elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 30 napon belül visszatérítjük az Ön által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást. A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmazunk, kivéve, ha Ön más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Önt semmilyen többletköltség nem terheli.
Ha Ön kérte, hogy a felmondási határidőn belül kezdődjön meg a szolgáltatás teljesítése, felmondása esetén Ön köteles megtéríteni számunkra a szerződés megszűnésének időpontjáig arányosan teljesített szolgáltatásért járó összeget. Hasonlóképpen visszatérítjük az Ön által nyújtott ellenszolgáltatás azon részét, amely meghaladja az általunk nyújtott szolgáltatás ellenértékét.

Hogyan gyakorolhatja Ön elállási/felmondási jogát?
Az elállásra/felmondásra vonatkozó egyértelmű nyilatkozatának Szolgáltatóhoz való megküldése útján gyakorolhatja. Nyilatkozatát Szolgáltató 1. pontban megjelölt postai vagy elektronikus levelezési címére is megküldheti.
Amennyiben Ön él elállási/felmondási jogával, úgy Szolgáltató haladéktalanul, de legkésőbb 30 napon belül visszatéríti Önnek a megfizetett díjat az Ön által használt fizetési móddal megegyező módon.
Amennyiben Ön a szolgáltatás nyújtásának megkezdését követően él felmondási jogával, úgy tudomásul veszi, hogy Szolgáltatót nem terheli semmiféle pénz-visszafizetési kötelezettség (kivéve a garanciában külön megállapított feltételekkel).

Jelen ÁSZF elfogadásával Ön tudomásul veszi, hogy a szolgáltatás egészének teljesítése után felmondási jogát elveszíti, azzal nem élhet.

Kötbér

Amennyiben Ön elállási jogával egyedi fejlesztések esetén a fejlesztés megkezdésének előre egyeztetett időpontját megelőző 14 napban él, úgy Ön a megfizetett egyedi fejlesztés díjának 20%-ának megfelelő összegű kötbért köteles szolgáltatónak megfizetni. Ez praktikusan azt jelenti, hogy az Ön által már előzetesen befizetett egyedi fejlesztési díjának egyötödét elveszíti. 
Kötbér kikötésére azért van szükség, mert ez bizonyítja számunkra az Ön teljesítésének komolyságát (tehát hogy jelentkezésének megfelelően, hosszú távon is igényt tart az általunk nyújtott szolgáltatásra), ill. a kötbér összege fedezi a Szolgáltatónál felmerült károkat (többek között a egyedi fejlesztés kapacitásfelmérésének és a fejlesztési menetrend újratervezésének költségeit). Ön az árajánlat elfogadásával kifejezetten tudomásul veszi a fenti kötbér-kikötést, azt elfogadja.

 

11.) KELLÉKSZAVATOSSÁG, TERMÉKSZAVATOSSÁG:

11.1.) Kellékszavatosság

Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával?
Ön a Szolgáltató (eCommerce Revolution Bt.) hibás teljesítése esetén a vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

Milyen jogok illetik meg Önt kellékszavatossági igénye alapján?
Ön – választása szerint-az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:
Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Ön által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére Ön is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat.
Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Ön viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.

Milyen határidőben érvényesítheti Ön kellékszavatossági igényét?
Ön köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívom a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti. Használt dolog esetén ez a határidő legfeljebb egy év.

Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?
Ön a vállalkozással szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.
Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének?
A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Ön igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást a Szolgáltató (eCommerce Revolution Bt.) vállalkozás nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Ön köteles bizonyítani, hogy az Ön által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

11.2) Jótállás (pénzvisszafizetési garancia)

Hibás teljesítés esetén jelen szerződés alapján Szolgáltató jótállást vállal a szolgáltatásaira. A Jótállás keretében szolgáltató vállalja, hogy amennyiben Ön nem elégedett a szolgáltatással és az nem váltja be az Ön által hozzá fűzött reményeket, úgy a szolgáltatás teljes árát visszatéríti Önnek. Jótállási igényét a a használat megkezdését követő 30. napján, a nap végéig köteles jelezni szolgáltató felé írásban az info@smartupsell.hu email címen.

Egyedi fejlesztéseknél csak kellékszavatosság okán van lehetőség a pénzvisszafizetési igény benyújtására, ebben az esetben Ön jótállási igényével nem élhet a szolgáltatóval szemben, kizárólag a szolgáltatás mindenkori havi díja mértékében tudjuk a 30 napos pénzvisszafizetési garanciát vállalni.

Mikor mentesül a vállalkozás a jótállási kötelezettsége alól?
A vállalkozás jótállási kötelezettsége alól mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.

Felhívjuk a figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet, egyébként viszont Önt a jótállásból fakadó jogok kellékszavatosság ismertetésénél meghatározott jogosultságoktól függetlenül megilletik.

12.) PANASZKEZELÉS

Megrendelés után esetleges panaszaival, kérdéseivel az alábbi telefonszámon fordulhat kollégáink felé: +36 70 397 3438

Panaszait, észrevételeit az info@smartupsell.hu email címen jelezheti felénk.

Kérjük, hogy amennyiben panasszal élne szolgáltatásainkkal kapcsolatosan, úgy elsősorban Szolgáltató felé forduljon. Szolgáltató elkötelezett a panaszok békés úton történő rendezése mellett.

Esetlegesen felmerülő vitáink rendezésére Ön az Online Vitarendezési Platformot is igényben veheti. Az online vitarendezési platform felhasználható az online adásvételi és szolgáltatási szerződésekből eredő fogyasztói jogviták rendezéséhez.
A platform elérhető az alábbi linkről: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=HU

Panaszával az Ön lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes békéltető testületekhez is fordulhat. A békéltető testületek illetékességére és eljárására vonatkozó információkat az alábbi linken találja meg: http://www.bekeltetes.hu/index.php?id=testuletek